Mar 25, 2020

Daar is nie tyd vanoggend nie. Ek het hierdie sommer van Kleinmond Kwessies af getrek. Dankie Trisa vir die moeite!

Gerard Grobler wat die #helpmekaar projek geïnisieer het, wil graag maskers versprei aan almal in die dorp wat een nodig het. Teen die tempo wat die bevestigde gevalle van Covid-19 toeneem, gaan ons dit ongetwyfeld nodig kry. Hy het reeds 'n paar mense wat kan sny en stik, maar iemand moet die projek koördineer. Praktiese goed soos wie het lappies, 'n patroon en rekkies? Wie gaan stik en waar (en hoe) kan die voltooide maskers afgegee word?

Daar is baie mense met leierseienskappe en tyd. Help asseblief! Ons moet net die beperking van die inperking in ag neem. Wie kan help om hier leiding te gee?

Phone:
(27) 0282714212
Address:
17 A 14th street, Kleinmond, South Africa 7195
Hours:
Monday - Wednesday: 8:00 am - 1:00 pm, 2:00 pm - 5:00 pm Thursday - Friday: 8:00 am - 1:00 pm
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com