Jan 12, 2019

Dit brand weer in die berg bokant Kleinmond/Bettysbaai. Die een kol is hoog op in die berg ongeveer reg bokant dr Flippie se plek en dan ook op een of meer plekke in die Kogelberg natuurreservaat. Brandspanne monitor

Phone:
(27) 0282714212
Address:
17 A 14th street, Kleinmond, South Africa 7195
Hours:
Monday - Wednesday: 8:00 am - 1:00 pm, 2:00 pm - 5:00 pm Thursday - Friday: 8:00 am - 1:00 pm
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com