Jul 30, 2020

Redaksioneel

Dit het tyd geword dat politieke minderhede hul verset teen die onreg

Ek is ‘n wit, Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner wat in vrede met almal wil saamlewe, wat my land wil laat werk. Is jy al afgedank omdat jy saam met 300 swartmense gestaak het omdat ‘n wit bestuurder ‘n swart werknemer openlik en onnodig aangerand en daarmee weggekom het? Ek is. Dit terwyl ek ‘n jong vrou en twee klein kindertjies by die huis gehad het. Dit was lank voor 1994 aangebreek het. Ek kan nog heelwat ander voorbeelde noem. Ek werk my hele lewe lank al aan my ideaal van ‘n nie-rassige Suid-Afrika. Ek glo met my hele hart daarin, maar na 26 jaar van ons sogenaamde demokratiese bestel is ek moeg daarvoor om op getrap en verniel te word.

Wit, sowel as bruin kinders het nie meer ‘n toekoms in ons land nie. Bloot weens die kleur van hul vel. Buiten ‘n sosialistiese utopia (waarvoor nie ek of die regering weet wie gaan betaal nie) het die ANC skynbaar geen plan vir die land se toekoms nie. Wat wel duidelik word, is dat ‘n beduidende deel van ons politieke elite die vernietiging van die sogenaamde wit ekonomie amper as ‘n voorvereiste stel vir enige vordering op die pad na ‘n nuwe Suid-Afrika. Hulle is skynbaar onder die indruk dat swart entrepreneurs net sal kan instap en oorvat by die wit besighede. Ek het nuus vir hulle. Die enigste wyse waarop ons enigsins sukses gaan behaal is as ons saamwerk. ‘n Mens wil amper die indruk kry dat die sommige in die ANC die huidige pandemie gebruik om juis dit te doen. Die rug van die sogenaamde wit ekonomie moet ten alle koste gebreek word. Of dit nou die restaurant- en gasvryheidsbedryf, die wynplase of die tabaklbedryf is. Dit, terwyl hoofsaaklik swart bedrywe soos spazawinkels/informele sektor en die taxi-bedryf vrye teuels kry en selfs direk finansieel ondersteun word. Dit het tyd geword dat ons dit besef en ons daarteen verset. Ons regering maak van minderhede tweede klas burgers in ons eie land.

Ek het hard probeer om neutraal te staan teenoor die plaasmoord kwessie. Ek het vir ‘n lang tyd gerieflikheidshalwe die argument aanvaar dat dit bloot nog ‘n vertakking van misdaad in ons geweldadige land is. Ek was verkeerd. Dit is net haatsugtige, wrede mense wat jag maak op onskuldige en dikwels ouer wit Suid-Afrikaners en hulle dan onderwerp aan ondenkbare wreedhede. Dit is rassemoord, niks anders nie.

Iemand wat ek verlangs ken sê nou die dag op facebook sy gaan nie ingesleep word in die stryd tussen Black Lives Matter en plaasmoorde nie, sy staan eerder weg. Tot nou toe was dit ook in wese my standpunt. Ek kan nie meer nie, en ek wil nie meer nie. Dit is nie ‘n keuse tussen Black Lives Matter en plaasmoorde nie. Dit is ‘n keuse tussen reg en verkeerd. Net soos wat enige vorm van rassisme verkeerd is, is die wreedaardige moorde op wit plaasboere verkeerd en moet dit veroordeel word. Dit help nie dat ons President dit bloot saam met ander moorde groepeer nie. Bowenal moet hy en sy regering wys dat hulle ernstig is en die probleem probeer aanspreek. Hulle kan begin deur dit openlik te verdoem. Dit het tyd geword dat Suid Afrikaners opstaan en hul stemme teen die ANC regering se stilswye en gebrek aan optrede oor plaasmoorde laat hoor.

Ek is keelvol vir Siya Kolisi, The Beast en die Suid Afrikaanse krieketspan. Ek dink nie hulle sal my werklik mis nie, maar my ondersteuning het hulle verloor. Finaal. Ek sal nie my geld en my tyd verder met hulle deel nie. Dit gaan nie oor hul halfgebakte Black Lives Matter uitsprake nie. Natuurlik is swart lewens belangrik en is daar hoegenaamd geen regverdiging vir rassisme nie. Dit gaan egter oor hoe hulle dit as goedkoop politiek gebruik. Alle lewens maak saak, nie net die van swart mense nie. Om te moet hoor hoe ‘n skatryk sportheld simpatie soek en op hierdie manier speel vir die gehoor, maak my naar.

Ek sal voortgaan om te veg vir my ideaal van ‘n nie-rassige Suid-Afrika, maar dit beteken nie ek moet langer die skynheiligheid, valsheid en openlike diskriminasie teenoor minderhede in hierdie land miskyk nie. Ek gaan dit beveg, met my hart en siel, net soos ek teen onreg in die verlede baklei het. redakteur@overstrandherald.co.za

Phone:
(27) 0282714212
Address:
17 A 14th street, Kleinmond, South Africa 7195
Hours:
Monday - Wednesday: 8:00 am - 1:00 pm, 2:00 pm - 5:00 pm Thursday - Friday: 8:00 am - 1:00 pm
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com