May 9, 2020

Waar is ons tot dusver gerespekteerde President?

Ek is geen kenner van niks, maar ‘n gewone landsburger wat probeer my gesonde verstand gebruik. Ek is besig om bang te raak. Nie soseer vir die Korona-virus nie, maar vir die gebrek aan sinvolle beleidsmaatreels deur ons nasionale regering om die huidige krisis aan te spreek. Ons grootste opposisie party, die DA, vertroebel die water verder deur weersprekende uitsprake te maak en nog groter onsekerheid te skep. Die tussentydse leier van die DA, John Steenhuisen sê maak die ekonomie oop, die Wes Kaapse Premier, waarvoor ek al meer respek kry, sê hy het nog ten minste drie weke nodig om voorbereidings te tref. Wat ek weet en ons hier in Hangklip/Kleinmond raak is die volgende:

1. Die Korona-virus is ‘n werklikheid en hy is dodelik. Ongeag wat ons doen, die virus gaan duisende van ons besmet en doodmaak. Daar is, en gaan vir ‘n hele tyd nog, geen teenmiddel wees vir die siekte nie. Jonger en gesonder mense sal waarskynlik sonder enige ernstige nagevolge die siekte oorleef. Die wat sekere onderliggende siektes het en veral baie van ons ouer mense gaan sterf.

2. Ek het geen meer vertroue in die amptelike nasionale en ander provinsies se syfers rakende die aantal Covid gevalle nie. Ek dink dit word gemanupileer vir politieke doeleindes. Daarby is die toetsing met ‘n week of tien dae agter, so die amptelike syfer is hoegenaamd nie meer ‘n aanduiding van wat werklik aangaan nie.

3. Daar is ‘n kommerwekkende styging in die aantal gevalle in die Wes Kaap, veral die metro. 536 nuwe gevalle net gister, elf nuwe sterfgevalle. Dit is net een dag, maar ‘n ernstige wending. As die tendens sou voortduur gaan hospitale in die Wes Kaap, veral die Metropool, binnekort oorweldig word.

4. Die vlak 4 beperkings is terselftertyd besig om die ekonomie dood te wurg. Die nood word al groter. Die meeste gesonde formele besighede behoort te kan oorleef. Met formele besighede bedoel ek ondernemings wat geregistreer is en hulle werkers by die werkloosheid versekeringsfonds geregistreer het. Die staat probeer werklik help hier en ‘n groot persentasie van hierdie besighede het al hulp gekry in die vorm van uitbetalings vir ‘n deel van hul werkers se salarisse. Dit is nie waar die werklike probleem ten opsigte van die besigheidssektor lê nie. Die probleem is eerder by informele besighede wat nie geregistreer is nie en buite die formele belastingnetwerk opereer. Natuurlik moet ‘n mens ook in ag neem dat die vraag na sekere produkte en dienste in hierdie ongewone tyd afgeneem het.

5. Ek het gedink die nasionale regering se aanvanklike plan om die vlak van beperking na die distrikte af te wentel was ‘n slim een. Hoekom doen hulle dit nie? Hoekom moet ‘n munisipale gebied soos bv Matzikama wat as ek reg onthou een amptelike Covid geval het, of Overberg wat 15 gevalle het, waarvan agt reeds herstel het, onder dieselfde streng vlak vier beperkings wees as dele van Kaapstad waar dinge besig is om hand uit te ruk. Stel permanente beheerpunte tussen distrikte in om die beweging van mense beter te kontroleer en wentel die distrikte wat minder geraak is af na ‘n laer vlak soos vlak drie, met die duidelike verstandhouding dat as sake begin verkeerd loop, stel ons weer strenger beheer in en gaan ons terug na vlak 4 of selfs vyf.

6. Die regering maak sy eie sop sout met onnodige maatreels soos die verbod op rookgoed en om aan mense te probeer voorskryf waar en wanneer hulle mag oefen. Dit is hierdie klein jakkalsies wat lei tot die bevraagtekening van alle maatreels. Die regering se reaksie op mense wat geldige vrae vra is ongedurig en gaan hom en ons, die belastingbetaler, duur te staan kom. Hofsake gaan kom en die staat gaan, op grond van wat ek daaroor gelees het in die meeste gevalle verkeerd bewys word. Dit is natuurlik mits ons howe hul onafhanklikheid behou.

7. Dit het nodig geword dat die regering op alle vlakke leierskap toon en ‘n nuwe rigting aandui. Omstandighede het drasties verander in die afgelope twee weke. Dit verander nou byna daagliks. Dit is tyd dat die President weer praat, en hy moet mooi praat, ook met sy wit en bruin landsburgers. Hy moet met beslissende leiding die land nuwe moed gee. Gerard Grobler: redakteur: Overstrand Herald 9 Mei 2020

Phone:
(27) 0282714212
Address:
17 A 14th street, Kleinmond, South Africa 7195
Hours:
Monday - Wednesday: 8:00 am - 1:00 pm, 2:00 pm - 5:00 pm Thursday - Friday: 8:00 am - 1:00 pm
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com