May 26, 2018

Mense met kinders wat skoolgaan op Hermanus en wat daar werk moet kennis neem dat daar sterk sprake is van nog protesaksie Maandag in Hermanus. Ons sal probeer waarsku so vroeg ons kan

Phone:
(27) 0282713394
Address:
17 A 14th street, Kleinmond, South Africa 7195
Hours:
Monday - Wednesday: 8:00 am - 1:00 pm, 2:00 pm - 5:00 pm Thursday - Friday: 8:00 am - 1:00 pm

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com